CZYM JEST COACHING JĘZYKOWY

COACHING JĘZYKOWY

Neurolanguage Coaching® (zarejestrowany znak towarowy na terenie USA i Europy na nazwisko R.M. Paling) - coaching językowy - obejmuje w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuronauki, a także dodaje do procesu nauczania języka zasady oraz narzędzia coachingowe. Wiemy dziś, że nie ma dwóch takich samych mózgów, stąd sesje Neurolanguage Coaching® są dopasowane do potrzeb klienta w oparciu o zdefiniowane cele językowe. Efekty są osiągane znacznie szybciej niż w tradycyjnym rozumienia nauczania w oparciu o książki.

COACHING JĘZYKOWY - jakich obszarów językowych dotyczy?

W ciągu 60 minutowych sesji w ramach coachingu językowego, przyglądamy się takim obszarom, jak:

PEWNOŚĆ SIEBIE

Wspólnie zbudujemy Twoją pewność językową.

BARIERY I OPÓR

Z moją pomocą pokonasz bariery językowe.

STRES

Pozbędziesz się stresu mówiąc po angielsku.

NAWYKI

Wypracujemy skuteczne nawyki w nauce języka angielskiego.

PRZEKONANIE

Zbudujesz w sobie przekonanie, że Ty też możesz się nauczyć języka.

MOCNE STRONY

Coaching językowy pozwoli uwydatnić Twoje mocne strony.

MOTYWACJA

Podwyższysz swoją motywację do doskonalenia języka.

CELE

Pomogę Ci osiągnąć uprzednio wyznaczone cele.

Zadanie, jakie coaching językowy stawia sobie za cel to zdobywanie, rozwijanie i udoskonalanie umiejętności językowych w otoczeniu, które jest idealnym do uczenia się. Dzięki połączeniu trzech elementów, tj. coachingu, neuronauki i nauczania języka, coaching językowy staje się metodą maksymalnie dopasowaną do każdego uczącego się. Jak to możliwe?

Dzieje się tak, poprzez stosowanie elementów typowych dla nauki języka, neuronauki i coachingu. Nauka jest jasno podzielona na etapy. Przestrzeń, w której odbywają się sesje jest środowiskiem optymalnym do uczenia się. Całemu procesowi nauki towarzyszą pozytywne emocje. Omawiane tematy, dobrane są nie tylko pod względem językowym ale także pod kątem tzw. użyteczności, czyli są bliskie i znaczące dla uczącego się.

Coaching językowy to nie nauka języka angielskiego w oparciu o podręczniki. To stymulacja poprzez interesujące, różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne. Co istotne, rolą coacha jest nie tylko doskonalenie warsztatu językowego klienta ale także utrzymywanie z nim partnerskiej relacji, systematyczne informacje zwrotne o postępach i kierunku nauki, motywowanie, angażowanie, dążenie do wyznaczonych celów językowych i stałe pobudzanie klienta do tworzenia własnych skojarzeń bazujących na jego dotychczasowym doświadczeniu.

ZOBACZ, CO O MOICH SESJACH COACHINGU MÓWIĄ MOI KLIENCI:

IWONA: Polecam Anię z całego serca. Ma świetne pomysły i niekonwencjonalne metody. Wcześniej nie spotkałam się z takimi i bardzo mi to opowiada. Lekcje są urozmaicone. Nie są stresujące. Atmosfera jest świetna. Czas mija bardzo szybko. Czuję że w końcu potrafię nauczyć się języka. Sposoby i rady ani naprawdę pomagają w codziennej nauce. Lekcje bardzo mi się podobają. I w końcu nie boję się mówić. Po lekcjach z Anią czuje się pozytywnie naładowana, bo od Ani bije duży optymizm. Docenia postępy w nauce, więc jestem dodatkowo zmotywować. I jak tu do Ani nie chodzić? Nie da się.